beeld crowdpartners

Tarieven

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners rekening?

De rekening geeft zonder kosten toegang tot alle op de website getoonde projecten partners, de mogelijkheid tot inschrijven voor een investering, real-time overzicht van uw rekening en investeringen en een jaarlijks fiscaal overzicht voor uw administratie.

Kosten overzicht investeerdersrekening:

Beheerkosten van de rekening* Totaal geïnvesteerd bedrag ≤ €50.000,00
1,0 % p.a. over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag.
Minimum tarief, voor nu, € 0,00.
Totaal geïnvesteerd bedrag > €50.000,00
0,9 % over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag.
Rente over het saldo op de rekening. 0,0%
Bij- of afschrijvingen Gratis
Fiscaal jaaroverzicht Gratis

*De rekeningkosten worden maandelijks geïncasseerd en berekend op basis van 1,0 % / 12 over het totaal daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand.

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners MKB lening?

Overzicht MKB lening: **

Plaatsingvergoeding project op de website. € 250,00
Succesvergoeding 1,5% over hoofdsom van de lening.
Beheervergoeding lening 0,5% p.a. over uitstaande lening bedrag gedurende de looptijd van de lening.
Rente [2,0% - 8,5%] afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd.

Wat zijn de tarieven van een Crowdlease?

Overzicht Crowdlease **:

Plaatsingvergoeding project op de website. € 500,00
Succesvergoeding 2,0% over hoofdsom van de lening.
Beheervergoeding lening 1,2% p.a. over uitstaande lening bedrag gedurende de looptijd van de lening.
Rente [2,0% - 8,5%] afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd.

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners Onroerend goed lening?

Onderstaand vindt u de tarieven van Crowdpartners MKB lening:

Overzicht OG lening: **

Plaatsingvergoeding project op de website. € 250,00
Succesvergoeding 1,5% over hoofdsom van de lening.
Beheervergoeding lening 0,5% p.a. over uitstaande lening bedrag gedurende de looptijd van de lening.
Rente [2,0% - 8,5%] afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd.

**Indien van toepassing worden genoemde vergoedingen vermeerderd met BTW.

De partners van Crowdpartners brengen voor hun dienstverlening voor een MKB of een OG lening ook een plaatsing- en een succesvergoeding in rekening.