beeld crowdpartners

Tarieven

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners rekening?

De rekening geeft zonder kosten toegang tot alle op de website getoonde projecten, de mogelijkheid tot inschrijven voor een investering, real-time overzicht van uw rekening en investeringen en een jaarlijks fiscaal overzicht voor uw administratie.
 
Beheerkosten* van de rekening:

Totaal geïnvesteerd bedrag ≤ €50.000,00
1,0 % p.a. over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (1,0% / 12  per maand).

Totaal geïnvesteerd bedrag > €50.000,00
0,9 % over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (0,9% / 12 per maand).

Minimum tarief, voor nu, € 0,00

Rente over het saldo op de rekening:

0,0%
Bij- of afschrijvingen: Gratis
Fiscaal jaaroverzicht: Gratis

*De rekeningkosten worden maandelijks geïncasseerd en berekend op basis van 1,0 % / 12 over het totaal daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. De som van rente en aflossingen minus de rekeningkosten wordt automatisch naar uw tegenrekening overgeboekt. U vindt alle mutaties terug in uw Transactieoverzicht.
  

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners MKB lening?

Overzicht MKB lening**:

Plaatsingvergoeding project op de website € 250,00
Succesvergoeding 1,5% over hoofdsom van de lening.
Beheervergoeding lening 0,5% p.a. over uitstaande bedrag lening gedurende de looptijd van de lening.
Rente 2,0% - 8,5% afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd.

De partners van Crowdpartners brengen voor hun dienstverlening voor een MKB lening ook een plaatsing- en een succesvergoeding in rekening.

Wat zijn de tarieven van een Crowdlease?

Overzicht Crowdlease**:

Plaatsingvergoeding project op de website € 900,00
Succesvergoeding 2,0% over hoofdsom van de crowdlease.
Beheervergoeding lening 1,2% p.a. over oorspronkelijke doelbedrag crowdlease gedurende de looptijd van de crowdlease.
Rente 2,0% - 8,5% afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd.

Wat zijn de tarieven van een Crowdbricks Onroerend goed lening?

Overzicht Crowdbricks OG lening of 'buy-to-let' lening voor door particulieren verhuurd onroerend goed**:

Plaatsingvergoeding project op de website € 995,00
Beheervergoeding lening 0,5% - 1,0% p.a. over uitstaande bedrag lening gedurende de looptijd van de lening en afhankelijk van de hoofdsom en looptijd.
Rente 2,0% - 8,5% afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd.

De door Crowdbricks geselecteerde adviseurs brengen voor hun dienstverlening een éénmalige succesvergoeding in rekening van maximaal 1,5% over de te financieren hoofdsom.


**Indien van toepassing worden genoemde vergoedingen vermeerderd met BTW.