header-bw

Investeerderstoets

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) schrijft voor dat iedere investeerder bij het investeren vanaf 500 euro een investeerderstoets moet afleggen. Crowdpartners en de AFM vinden het belangrijk dat investeerders een weloverwogen keuze maken voor een investering in een crowdfunding project. Daarom vragen we consumenten bij het openen van een rekening en voordat u gaat investeren een korte test te doorlopen. De uitslag geeft een niet-bindend advies.


Aan zakelijke rekeninghouders wordt gevraagd aan te geven dat investeren in crowdfunding past binnen hun statutaire doelstelling.Rekening Openen