header-og-fin
U bentKopie uittreksel handelsregister
Kopie legitimatiebewijs
Ondernemingsplan
Laatste jaarrekening / IB
Financiële prognose komende 3- 5 jaar
Taxatie rapport
Overig

Wat zijn de tarieven van een Crowdbricks Onroerend goed lening?

Overzicht Crowdbricks OG lening of 'buy-to-let' lening voor door particulieren verhuurd onroerend goed*:

Plaatsingvergoeding project op de website: € 995,00

Beheervergoeding lening:
0,5% - 1,0%  p.a. over uitstaande bedrag lening gedurende de looptijd van de lening en afhankelijk van hoofdsom en looptijd.

Rente:
2,0% - 8,5% afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd.

De door Crowdbricks geselecteerde adviseurs brengen voor hun dienstverlening een éénmalige succesvergoeding in rekening van maximaal 1,5% over de te financieren hoofdsom.

*Indien van toepassing worden genoemde vergoedingen vermeerderd met BTW.