header-mkb-fin
U bent

Kopie uittreksel handelsregister
Kopie legitimatiebewijs
Ondernemingsplan
Laatste jaarrekening / IB
Financiële prognose komende 3- 5 jaar
Taxatie rapport
Overig

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners MKB lening?

Overzicht MKB lening*:

Plaatsingvergoeding project op de website:
€ 250,00

Succesvergoeding:
1,5% over hoofdsom van de lening

Beheervergoeding lening:
0,5% p.a. over uitstaande bedrag lening gedurende de looptijd van de lening.

Rente:
2,0% - 8,5% afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd

De partners van Crowdpartners brengen voor hun dienstverlening voor een MKB lening ook een plaatsing- en een succesvergoeding in rekening.

Wat zijn de tarieven van een Crowdlease?

Overzicht Crowdlease *:

Plaatsingvergoeding project op de website:
€ 500,00

Succesvergoeding:
2,0% over hoofdsom van de crowdlease

Beheervergoeding lening:
1,2% p.a. over uitstaande bedrag crowdlease gedurende de looptijd van de lening.

Rente:
2,0% - 8,5% afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd

*Indien van toepassing worden genoemde vergoedingen vermeerderd met BTW.